Tag: murværk

Oplæg om vindspærreplader på Bygningsfysikdagen

På Bygningsfysikdagen 2017 i København den 10. maj forklarer Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik og TOR’s sekretariat, hvilke vindspærreplader man skal bruge i stedet for MgO-plader. Den udstrakte anvendelse af magnesiumoxidbaserede vindspærreplader (såkaldte MgO-plader) i perioden 2007 til 2015 har medført mange alvorlige problemer, fordi pladerne suger fugten til sig og på den måde fremmer

Læs mere

Specialister går sammen for at spare byggerier for byggeskader

Nye materialer, høje krav til energieffektivitet og stor kreativitet i udformningen af bygninger udfordrer både arkitekter, ingeniører og entreprenører. Alle byggeriets aktører efterspørger i stigende grad sparring og rådgivning fra specialister i bygningsfysik. Derfor udvider Bunch Bygningsfysik nu partnerkredsen til at tælle i alt fem specialister inden for bygningsfysik og tæthed i klimaskærmen. ”Mange arkitekter

Læs mere

Kursus: Fugt i bygninger

Vil du sikre din bygning mod fugtskader, er der værdifuld hjælp at hente, når Byggecentrum afholder kurset “Fugt i bygninger”. Det finder sted over to dage den 19.-20. april 2017 i HUSET i Middelfart. Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger og kan give problemer med nedbrydningen af materialer samt øge risikoen for

Læs mere

Kursus: Håndtering af skimmelsvampesager

Få den nyeste viden om, hvordan man forebygger og bekæmper skimmelsvamp, når Byggecentrum holder kursus den 3. april 2017 kl. 9-16.30 hos Pfizer i Ballerup. Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, er kursusleder. Under de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp opstå i bygninger. Mange ældre huse er disponeret for skimmelsvamp, som oftest skyldes ringe isolerede vinduer

Læs mere

Svækket bæreevne er det største problem i de hundrede MgO-sager

Rustne skruer, søm og beslag er det helt store problem i de mange danske byggerier, hvor de vanddrivende MgO-plader er anvendt. Der er kun én løsning på problemet, og det er at udskifte pladerne. Sådan lyder vurderingen fra Bunch Bygningsfysik. Vi har besigtiget over 100 sager for at fastslå, hvilke sager der skal udbedres først

Læs mere

Kursus: Projektgranskning

Find fejlene før du bygger. Udbedring af svigt, fejl og mangler koster årligt bygherrer og byggeriets aktører et beløb i milliardklassen. Disse udgifter kan i mange tilfælde reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt, inden byggeriet sættes i gang. Deltag i Byggecentrums kursus om projektgranskning, der er en væsentlig del af kvalitetssikringen af et byggearbejde. Det

Læs mere

Kursus: Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygninger

Den 18. januar 2017 kl. 9-16 kan du få viden om den omstændige procedure, der finder sted, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres. Kurset indledes med tre oplæg, der giver dig værktøjerne til at forstå og håndtere de overordnede udfordringer ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Derudover bliver du opdateret på

Læs mere

Kursus: Håndtering af skimmelsvampesager

Få den nyeste viden om, hvordan man forebygger og bekæmper skimmelsvamp, når Byggecentrum holder kursus den 12. december 2016 kl. 9-16.30 i HUSET i Middelfart. Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, er kursusleder. Under de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp opstå i bygninger. Mange ældre huse er disponeret for skimmelsvamp, som oftest skyldes ringe isolerede vinduer

Læs mere

Tagdagen

Få den nyeste viden på tagområdet om blandt andet teknik og regler, når Byggecentrum holder kursus den 31. oktober 2016 kl. 9-17 i HUSET i Middelfart. Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, og Per Bo Larsen, projektleder i Bunch Bygningsfysik, er blandt indlægsholderne på tagdagen. “Taget er den vigtigste bygningsdel. Selv små dryp fra taget

Læs mere

Branddagen 2016

Vil du gerne have den nyeste viden inden for brand og byggeri? Så kan du torsdag den 13. oktober deltage i Byggecentrums ”Branddagen 2016”, der finder sted i HUSET i Middelfart kl. 9-16.30. Her har Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, et indlæg om fugttekniske forhold i tagkonstruktioner med strå. Branddagen giver konkret viden om

Læs mere