Tæthed mod fugt, vand og luft

Mange byggeskader skyldes banale utætheder og det er derfor vigtigt først at undersøge om taget og facaderne er tætte.

Store utætheder i dampspærreplanet kan give konvektionsproblemer og dermed store fugttransporter, som kan opfugte en bygningsdel hurtigt.

Viden om lufttæthed er derfor vigtig for at kunne vurdere årsagen til fugtskader.

Vi råder over både blowerdoor, røggenerator og termografikameraer til at lokalisere utætheder.