Syn og skøn

En række medarbejdere fra Bunch Bygningsfysik fungerer som skønsmænd i forskellige sammenhænge:

– Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed

– De civile retter

– Byggeriets Ankenævn

– udenretslige syns- og skønsforretninger

Vi hjælper også med at udarbejde skønstemaer, så de er teknisk korrekte, som udgangspunkt for advokaternes juridiske vurdering.