Måned: marts 2014

Adjungeret professor

Tommy Bunch-Nielsen blev 12. dec. 2013 udnævnt til adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut/ Aalborg Universitet. Tommy Bunch-Nielsen vil indgå i forskningsprojekter og deltage i udarbejdelse af nye anvisninger på SBi Se nærmere på www.sbi.dk.

Læs mere

Nye medarbejdere

  1. marts 2014 tiltræder 2 nye medarbejdere i Bunch Bygningsfysik: Susan Christensen tiltræder som sekretær og administrationschef. Susan skal bl.a. tage sig af sekretariatet for Tagpapbranchens Oplysningsråd som varetages af Bunch Bygningsfysik. Mail [email protected]   Gert Rasmussen tiltræder som specialkonsulent indenfor tagpap og skal tage sig af taginspektioner og telefonrådgivning indefor tag. Mail [email protected]

Læs mere

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside Bunch Bygningsfysiks hjemmeside går nu endelig i luften og der vil løbende blive bragt nyheder om emner indenfor bygningsfysik.  

Læs mere