Forfatter: Tommy Bunch-Nielsen

Omdannelse til anpartsselskab

Bunch Bygningsfysik er i sommer omdannet fra enkeltmandsfirma til anpartsselskab og hedder således nu Bunch Bygningsfysik ApS og har CVR-nummer 36023295, idet man ikke kan beholde det gamle nummer ved en omdannelse. Hensigten med omdannelsen er at kunne optage medarbejdere som medejere og partnere. Tommy Bunch-Nielsen er direktør og eneejer, men det er hensigten at

Læs mere

Ny erfaren medarbejder

Per Bo Larsen er ansat som projektleder i Bunch Bygningsfysik ApS og tilfører masser af opdateret viden om bygningsfysik og trækonstruktioner til firmaet. Per Bo kommer fra 24 års ansættelse i Tåsinge Elementer og vil  nu gerne  prøve at være rådgiver, hvilket falder lige for efter at have været kontaktled mellem elementproducent og projekterende arkitekter

Læs mere

Adjungeret professor

Tommy Bunch-Nielsen blev 12. dec. 2013 udnævnt til adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut/ Aalborg Universitet. Tommy Bunch-Nielsen vil indgå i forskningsprojekter og deltage i udarbejdelse af nye anvisninger på SBi Se nærmere på www.sbi.dk.

Læs mere

Nye medarbejdere

  1. marts 2014 tiltræder 2 nye medarbejdere i Bunch Bygningsfysik: Susan Christensen tiltræder som sekretær og administrationschef. Susan skal bl.a. tage sig af sekretariatet for Tagpapbranchens Oplysningsråd som varetages af Bunch Bygningsfysik. Mail [email protected]   Gert Rasmussen tiltræder som specialkonsulent indenfor tagpap og skal tage sig af taginspektioner og telefonrådgivning indefor tag. Mail [email protected]

Læs mere

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside Bunch Bygningsfysiks hjemmeside går nu endelig i luften og der vil løbende blive bragt nyheder om emner indenfor bygningsfysik.  

Læs mere