Omdannelse til anpartsselskab

Bunch Bygningsfysik er i sommer omdannet fra enkeltmandsfirma til anpartsselskab og hedder således nu Bunch Bygningsfysik ApS og har CVR-nummer 36023295, idet man ikke kan beholde det gamle nummer ved en omdannelse.

Hensigten med omdannelsen er at kunne optage medarbejdere som medejere og partnere.

Tommy Bunch-Nielsen er direktør og eneejer, men det er hensigten at få nye og yngre medejere, som kan videreføre firmaet på sigt.