Klimaskærm

Bygningens klimaskærm omfatter:

– Tag

– Ydervægge

– Terrændæk og krybekælder

– kældergulv og vægge

– Vinduer, døre og glasfacader

Klimaskærmen udsættes for mange påvirkninger både indefra og udefra og er derfor både bygningsfysisk og byggeteknisk vanskelig at få til at fungere.

Vi har specialiseret os i at forstå sammenhængene mellem de mange faktorer og finde årsagen til eventuelle problemer.