Skimmelsvamp og indeklima

I forbindelse med mange fugtskader opstår der ofte skimmelsvampeangreb.

Undersøgelse af bygninger med indeklimaproblemer har hyppigt relation til skjulte skimmelsvampeangreb. Ved at kombinere fugtmålinger med skimmelsvampemålinger er det som regel muligt at finde de skjulte skimmelangreb.

Indeklimaproblemer kan også hænge sammen med for lavt luftskifte i forhold til belastningen i rummet. Disse problemer er vanskelige at vurdere ved øjebliksmålinger og vi råder derfor over dataloggere til både fugt-, temperatur og CO2-målinger.

Kontakt Svante Emtoft for yderligere information: Mobil: 40 71 52 07 eller e-mail: [email protected]