Varmeisolering/energi

De store isoleringstykkelser, der anvendes idag, har medført at en række gængse konstruktioner ikke fungerer helt som i gamle dage.

Dette gælder f.eks. ventilerede tage og krybekældre, hvor varmetilskuddet har været væsentligt for udtørringen.

Kuldebroer er ofte årsag til kondensproblemer og skimmelvækst og i mange tilfælde er det nødvendigt at regne på kuldebroerne for at vurdere om de er årsag til problemer.