Terrændæk og gulve

Terrændæk i ældre huse fra 60’erne og 70’erne er følsomme overfor kloakskader og oversvømmelser og skal undersøges og vurderes nøje før der vælges renoveringsmetode, da de ofte mangler kapillarbrydende lag.

Trægulve er en af de store syndere i byggeriet, da der ofte opstår fugtdeformationer, som giver skader på gulvet.