Tagskanning

Fastlæggelse af skadesomfang i både kolde og varme tage kan bestemmes med tagskanning.

Vi råder over forskellige typer skannere fra håndskannere til store tagskannere, som kan bruges til skanning af store tagflader.

Skanningen er ikke destruktiv og baseret på den elektriske kapacitet i underlaget for tagdækningen, idet kapaciteten er afhængig af fugtindholdet. De typiske underlag for tagdækning i kolde tage er krydsfiner eller brædder, mens det i varme tage typisk er isolering af mineraluld eller polystyren.

Skanning af store tagflader skal dog altid suppleres med opskæringer og hjemtagning af prøver til laboratoriet, idet der kan være store forskelle på modstand i såvel tagdækning som i isoleringen.

Skanningen går max 15-20 cm ned i underlaget, når vi bruger den store tagskanner, men i varme tage bruges jo i dag typisk 300-600 mm isolering og vi kan derfor ikke skanne helt i bund mere. Det er dog således, at fugten typisk vil vandre op i toppen af taget i vinterhalvåret og vi kan derfor finde fugten i de øverste 15-20 cm, hvis vi skanner på det rigtige tidspunkt.

Kontakt Jonas Kolbe for yderligere information: Mobil: 29 61 73 85 eller e-mail: [email protected]

P1010313