Måned: oktober 2014

Omdannelse til anpartsselskab

Bunch Bygningsfysik er i sommer omdannet fra enkeltmandsfirma til anpartsselskab og hedder således nu Bunch Bygningsfysik ApS og har CVR-nummer 36023295, idet man ikke kan beholde det gamle nummer ved en omdannelse. Hensigten med omdannelsen er at kunne optage medarbejdere som medejere og partnere. Tommy Bunch-Nielsen er direktør og eneejer, men det er hensigten at

Læs mere

Ny erfaren medarbejder

Per Bo Larsen er ansat som projektleder i Bunch Bygningsfysik ApS og tilfører masser af opdateret viden om bygningsfysik og trækonstruktioner til firmaet. Per Bo kommer fra 24 års ansættelse i Tåsinge Elementer og vil  nu gerne  prøve at være rådgiver, hvilket falder lige for efter at have været kontaktled mellem elementproducent og projekterende arkitekter

Læs mere