Krybekælder og kældre

Krybekældre og kældre er følsomme konstruktioner, hvor der er mange fugtkilder og forskellige udtørringsmekanismer.

Efterisolering af både kældre og krybekældre medfører ofte fugtproblemer og bør vurderes nøje inden de iværksættes.

Store kælderrenoveringer ender ofte med at der stadig er pudsafskalninger og det er derfor vigtigt at se på problemer med saltudfældninger.

I box-byggeri optræder ofte en eller anden form for krybekælder, som skal planlægges nøje for at undgå problemer. Hvad sker i tilfælde af skybrud og hvor kraftig ventilation er nødvendig.