Arbejdsområder

Arbejdsområder

Vi arbejder med specialistrådgivning indenfor bygningsfysik og klimaskærm med hovedvægten på fugt, varme og vandtæthed af tage, facader, gulve og dæk samt P-dæk, tagterrasser og grønne tage.

Bygningsfysik

Bygningsfysik

Bygningsfysik drejer sig hovedsagelig om fugt og varmeisolering, men indeklima og skimmelsvamp er også væsentlige områder indenfor dette arbejdsområde.

Klimaskærm

Klimaskærm

Bygningens klimaskærm er alt det der skal holde vand, fugt og kulde ude af bygningen dvs. tag, ydervægge, glasfacader samt gulve, terrændæk, kældre, krybekældre mv.


Seneste arbejder


Tag uden fald

Store vandansamlinger

Stormskader

Stormskader på tagpaptage og folietage.

Zinktage

Bagsidekorrosion af zinktage giver mange problemer

Skimmelproblemer

Skimmelproblemer i kolde tage med krydsfiner