Zinktage

Hvis zinktage ikke kan danne zinkkarbonat på bagsiden på grund af manglende tilgang af luft, kan de korrodere igennem på mindre end 5 år.

Det er derfor vigtigt med specialviden om zinktages opbygning for at undgå disse problemer.

Der er de sidste år konstateret en række skader på zinktage udlagt på forkert underlag og vi har været involveret i udredning af skader og udarbejdelse af renoveringsprojekter for zinktage.

I nogle tilfælde må de bare ændres til et tagpaptag, men hvis zinktaget ønskes bevaret af arkitektoniske årsager, må der vælges en ny opbygning som kan fungere ved den aktuelle hældning.

Seneste arbejder