Stormskader

Stormene i 2013 gav enkelte stormskader på tagpaptage og folietage som nu analyseres for årsag. Der kan både være tale om projekteringsfejl og udførelsesfejl, men stormene var flere steder så kraftige at belastningen lå over dimensioneringsgrundlaget.

Erfaringen fra stormende 28. oktober 2013 og 5. – 6. december 2013 viste at kantfastgørelsen er helt afgørende og man skal også passe på overtryk nedefra i udhæng og utætte tagkanter.

Seneste arbejder