Skimmelproblemer

Kolde tage med tagpap på underlag af krydsfiner giver under uheldige omstændigheder problemer med skimmelvækst, hvis dampspærren er utæt eller der tilføres fugt i byggeperioden.

Også underafkøling på grund  af udstråling til himmelrummet kan give problemer i højisolerede tage, idet ventilationsluftens fugt kondenserer i taget, der ikke får noget varmebidrag nedefra til at opvarme ventilationsluften.

Seneste arbejder