Facader og vinduer

Store glasfacader giver ofte problemer på grund af fejlprojektering eller fejl i udførelsen.

Drænforhold og lufttæthed er afgørende for funktionen.

Facade Engineering er en forholdsvis uopdyrket disciplin i Danmark og vi bør have langt større fokus på facaders funktion for at undgå skader.

Shadow-boxe ud for etage adskillelser giver tit problemer og bør udformes som ventilerede eller trykudlignede konstruktioner.

Banale vurderinger af om der er tale om to-trins-tætninger kan ofte være gavnlige.

På det sidste har fugtproblemer forårsaget af MgO-plader været det store emne indenfor facader.