Måned: marts 2019

Ny SBi-anvisning om tage skal sikre færre fejl i byggeriet

Vores direktør Tommy Bunch-Nielsen deltager, i kraft af sit arbejde som adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut, som underviser på introduktionskurset for den nye SBi-anvisning om tage. Den nye anvisning dækker over alle typer af tage, eksempelvis zinktage, skråtage, eternittage, undertage og tagpaptage. Taget er ofte den bygningsdel, der er hårdest påvirket af klimaet. Det stiller

Læs mere

Anerkendt statiker er tiltrådt som projektleder hos Bunch Bygningsfysik

Torben Bernholdt Lund er den 4. marts tiltrådt som ingeniør og projektleder i Bunch Bygningsfysik, der er specialrådgiver inden for bygningens klimaskærm og bygningsfysik, som omfatter fugt, varme, energi, indeklima, statik og brand. Hos Bunch Bygningsfysik får han ansvar for projekter med fokus på bærende konstruktioner og bygningsfysik. Torben Bernholdt Lund har stor erfaring fra

Læs mere

Deltag på Facadedagen 2019

Vil du blive klogere på de nyeste regler, teknik og løsninger inden for facadeområdet? Mandag den 1. april 2019 afholder Molio – Byggeriets Videnscenter den store konference om facader. Det finder sted i HUSET Middelfart. Vores direktør, Tommy Bunch-Nielsen, er kursusleder og foredragsholder på Facadedagen 2019. Han skal holde et oplæg om vindspærreplader med fokus

Læs mere