Anerkendt statiker er tiltrådt som projektleder hos Bunch Bygningsfysik

Torben Bernholdt Lund er den 4. marts tiltrådt som ingeniør og projektleder i Bunch Bygningsfysik, der er specialrådgiver inden for bygningens klimaskærm og bygningsfysik, som omfatter fugt, varme, energi, indeklima, statik og brand.

Hos Bunch Bygningsfysik får han ansvar for projekter med fokus på bærende konstruktioner og bygningsfysik. Torben Bernholdt Lund har stor erfaring fra Sweco Danmark, hvor han i 49 år har arbejdet som rådgivende ingeniør.

Torben Bernholdt Lund er anerkendt statiker. Det betyder, at han kan godkende konstruktionsprojekter i henhold til Statikerordningens regler og procedurer.

”At være anerkendt statiker er en ministeriel ordning, der betyder, at jeg har ret til at skrive under på store projekter som højhuse eller haller. Der er kun omkring 100 anerkendte statikere i Danmark,” siger Torben Bernholdt Lund.

Han kommer derfor til at udgøre en stor faglig ressource hos Bunch Bygningsfysik i forhold til projektering og kvalitetssikring.

Han er uddannet bygningsingeniør på Københavns Teknikum.

Torben Bernholdt Lund er 74 år. Privat er han gift og har tre børn og tre børnebørn. Han bruger sin fritid på at holde sine to huse – den faste bopæl på Frederiksberg og sommerhuset i Jylland. Han er også meget interesseret i historie og geologi og samler forsteninger på hobbyplan.