Ny SBi-anvisning om tage skal sikre færre fejl i byggeriet

Vores direktør Tommy Bunch-Nielsen deltager, i kraft af sit arbejde som adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut, som underviser på introduktionskurset for den nye SBi-anvisning om tage.

Den nye anvisning dækker over alle typer af tage, eksempelvis zinktage, skråtage, eternittage, undertage og tagpaptage.

Taget er ofte den bygningsdel, der er hårdest påvirket af klimaet. Det stiller derfor store krav til valg af materialer, opbygning og udførelse af tagkonstruktionen for, at taget kan fungere korrekt og opnå en forventet lang levetid.

SBi-anvisning 273 om tage behandler generelle krav og anbefalinger til tage og tagdækninger i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18), ligesom anvisningen omhandler alle emner med tilknytning til tage, eksempelvis fugttekniske forhold, ventilation, brand, energi og lyd.

Deltag i kursus: SBi-anvisning om tage
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) afholder den 2. april 2019 et kursus, hvor den nye anvisning om tage bliver gennemgået.

Kurset sætter fokus på, hvordan et tag kan udføres, så kravene i BR18 om vandtæthed, vandafledning, varmetab, brandsikkerhed og arbejdsmiljø er opfyldt.

Som deltager på kurset får du:

• Viden om udformning af tage, herunder undertage, tagelementer og kviste. Inddækninger og tilslutninger om nabobygninger, ovenlys, tagvinduer og kanaler behandles også
• Viden om renovering af tage
• Kendskab til forskellige typer af tagdækningsmaterialer, blandt andet tagpap, tagsten, tagplader og tagfolie
• Konkrete eksempler på forskellige tagløsninger

Tilmeld dig kurset og bliv en af de første, som får indsigt i den nye anvisning.

Læs mere om SBi-anvisning 273 om tage, der forventes klar til salg i april 2019.