Forfatter: Susanne Lindø

Martin Morelli er ny projektleder hos os

Martin Morelli er kommet til Bunch Bygningsfysik som ny projektleder fra 1. august i år. Han er 42 år og uddannet civilingeniør og ph.d. fra DTU. Martin Morelli har tidligere arbejdet som ingeniør hos EKJ og senest været seniorforsker på Aalborg Universitet med tilknytning til BUILD (tidligere SBi). Her har han forsket i varme- og

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen giver gode råd til projektering af tagterrasser

Tagterrasser som bygningsdel vinder mere og mere frem, da interessen for at udnytte taget i de stadigt tættere bebyggede områder stiger. Det øger belastning på taget og stiller højere krav til en solid konstruktion og en korrekt projektering. Vores direktør, Tommy Bunch-Nielsen, medvirker i 6. afsnit af Tagkanalen for Phønix Tag Materialer og giver gode

Læs mere

EPS-beton volder problemer

Den nye form for letvægtsbeton, kaldet EPS-beton, kan forårsage alvorlige skader i gulve, tage og vægge samt føre til skimmelsvamp og frigivelse af pentangas i bygninger. Det var konklusionen på et møde den 21. maj 2019 afholdt af Det Stående Byggepanel, der er et samarbejde om videndeling mellem byggeriets parter. På mødet deltog blandt andre

Læs mere

Lasse Flindt Kristiansen er ny projektleder i Bunch Bygningsfysik

44-årige Lasse Flindt Kristiansen fra Smørum er tiltrådt som projektleder og civilingeniør i rådgivningsvirksomheden Bunch Bygningsfysik, der beskæftiger sig med indeklima, fugt, statik, brand og klimaskærm. Lasse Flindt Kristiansen bliver ansvarlig for konstruktionsarbejde og beregninger af stål, træ og beton samt konstruktioners fugtforhold. Han skal også varetage tekniske beregningsmetoder. Senest kommer han fra en lignende

Læs mere

Ny SBi-anvisning om tage skal sikre færre fejl i byggeriet

Vores direktør Tommy Bunch-Nielsen deltager, i kraft af sit arbejde som adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut, som underviser på introduktionskurset for den nye SBi-anvisning om tage. Den nye anvisning dækker over alle typer af tage, eksempelvis zinktage, skråtage, eternittage, undertage og tagpaptage. Taget er ofte den bygningsdel, der er hårdest påvirket af klimaet. Det stiller

Læs mere

Anerkendt statiker er tiltrådt som projektleder hos Bunch Bygningsfysik

Torben Bernholdt Lund er den 4. marts tiltrådt som ingeniør og projektleder i Bunch Bygningsfysik, der er specialrådgiver inden for bygningens klimaskærm og bygningsfysik, som omfatter fugt, varme, energi, indeklima, statik og brand. Hos Bunch Bygningsfysik får han ansvar for projekter med fokus på bærende konstruktioner og bygningsfysik. Torben Bernholdt Lund har stor erfaring fra

Læs mere

Deltag på Facadedagen 2019

Vil du blive klogere på de nyeste regler, teknik og løsninger inden for facadeområdet? Mandag den 1. april 2019 afholder Molio – Byggeriets Videnscenter den store konference om facader. Det finder sted i HUSET Middelfart. Vores direktør, Tommy Bunch-Nielsen, er kursusleder og foredragsholder på Facadedagen 2019. Han skal holde et oplæg om vindspærreplader med fokus

Læs mere

Tagdagen 2018

Tommy Bunch-Nielsen og Jonas Kolbe fra Bunch Bygningsfysik er blandt foredragsholderne på Tagdagen 2018, der finder sted den 12. december 2018 i HUSET Middelfart. Der har de senere år været meget fokus på tage og undertage, men der er stadig mange skader på tage, som bl.a. skyldes manglende projektering, forkert udførelse af detaljer, manglende kendskab

Læs mere

MgO-pladers tekniske og juridiske konsekvenser

Deltag i MgO-arrangement, som IDA Syn og Skøn står bag: Der er brugt omkring en million kvadratmeter MgO-plader som vindspærre i dansk byggeri fra 2010 til 2015, og de skal alle udskiftes med andre vindspærreplader. Udgifterne til dette bliver omkring to mia. kroner, men hvem skal betale – rådgivere, entreprenører, leverandører eller bygherrer? De første

Læs mere

Kursus: Håndtering af skimmelsvampesager

Få den nyeste viden om, hvordan man forebygger og bekæmper skimmelsvamp, når Byggecentrum holder kursus den 6. november 2017 kl. 9-16.30 i HUSET i Middelfart. Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, er kursusleder. Under de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp opstå i bygninger. Mange ældre huse er disponeret for skimmelsvamp, som oftest skyldes ringe isolerede vinduer

Læs mere