Tagdagen 2018

Tommy Bunch-Nielsen og Jonas Kolbe fra Bunch Bygningsfysik er blandt foredragsholderne på Tagdagen 2018, der finder sted den 12. december 2018 i HUSET Middelfart.

Der har de senere år været meget fokus på tage og undertage, men der er stadig mange skader på tage, som bl.a. skyldes manglende projektering, forkert udførelse af detaljer, manglende kendskab til regler eller manglende viden om, hvordan tagmaterialer eller komponenter skal anvendes sammen.

Temadagen, som Molio – Byggeriets Videnscenter står bag, henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, der skal vælge tagopbygning og tagbelægninger til nybyggeri og renovering.

Som deltager får du overblik over den nyeste viden, regler og teknik, ligesom du får bud på praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende tage. Du bliver herigennem bedre rustet til at vælge de rette tagkonstruktioner. Desuden bliver du i stand til at sikre, at du overholder gældende regler.

På Tagdagen 2018 sættes der  gennem forskellige foredrag fokus på:

  • Nye SBi-taganvisninger
  • Hvad gør vi ved tagpaptagene uden TOR?
  • Revision af DBI Vejledning 10
  • Præfabrikerede tagelementer
  • Zinktage – underlag for zinktage og udførelsesdetaljer
  • Tagterrasser og taghaver og P-dæk
  • Stråtage – ny vejledning “Veludført stråtag” fra Tækkerlauget
  • Glastage – og BR18
  • Tagisolering på tagterrasser
  • Grønne tage på trætage

Læs mere om Tagdagen 2018 og tilmeld dig.