MgO-pladers tekniske og juridiske konsekvenser

Deltag i MgO-arrangement, som IDA Syn og Skøn står bag:

Der er brugt omkring en million kvadratmeter MgO-plader som vindspærre i dansk byggeri fra 2010 til 2015, og de skal alle udskiftes med andre vindspærreplader.

Udgifterne til dette bliver omkring to mia. kroner, men hvem skal betale – rådgivere, entreprenører, leverandører eller bygherrer?

De første renoveringer af bygninger med MgO-plader er allerede gennemført, og erfaringerne fra disse kan bruges på de følgende sager.

Der er nu afsluttet to voldgiftssager om MgO-plader med vidt forskelligt resultat. I den første skal rådgiveren betale, og i den anden må entreprenøren bøde.

Den tekniske baggrund bliver gennemgået af de to teknikere, som har afdækket MgO-problematikken. Den juridiske side af sagen bliver gennemgået af den advokat, der vandt den sidste sag for bygherren og Byggeskadefonden.

Arrangør: IDA Syn og Skøn
Tid: Onsdag den 28. november 2018 kl. 16.30 til 18.30
Sted: OBH-Gruppen Rådg. Ingeniører, Agerhatten 25, 5220 Odense SØ.

Program:
16.30-16.40: Indledning og mødeledelse ved Jess Heilbo fra IDA Syn og Skøns bestyrelse
16.40-17.10: Den tekniske baggrund for MgO-sagen og de seneste erfaringer. Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
17.10-17.30: Eksempler på MgO-sager fra bl.a. Fyn. Projektleder Per Bo Larsen, Bunch Bygningsfysik
17.30–17.40: Pause
17.40–18.30: Den juridiske baggrund for de to voldgiftssager, som er afgjort ved Voldgiftsretten. Advokat Liv Helth Laursen, Sirius Advokater.

Tilmeld dig MgO-arrangementet nu.