Statik

Statisk forståelse er nødvendig for at kunne vurdere bygningers virkemåde og bygningsdetaljer.

Bygningens stabilitetsforhold kan være medvirkende årsag til skader og det er derfor vigtigt at kunne vurdere bugningens deformationer under vindpåvirkning mv.

For store nedbøjninger kan give problemer, men for store opbøjninger fra fugtbevægelser er lige så hyppigt anledning til problemer med tæthed overfor fugt, lyd og brand.