Tommy Bunch-Nielsen giver gode råd til projektering af tagterrasser

Tagterrasser som bygningsdel vinder mere og mere frem, da interessen for at udnytte taget i de stadigt tættere bebyggede områder stiger. Det øger belastning på taget og stiller højere krav til en solid konstruktion og en korrekt projektering.

Vores direktør, Tommy Bunch-Nielsen, medvirker i 6. afsnit af Tagkanalen for Phønix Tag Materialer og giver gode råd til, hvad arkitekter og tekniske rådgivere skal være særligt opmærksomme på, når de projekterer tagterrasser.

Hvordan sikrer man en lang levetid på sin tagterrasse? Hvilke relevante krav og principper skal den leve op til? Og hvordan undgår man de hyppigste fejl i projekteringen af tagterrasser? Det var blot nogle af de spørgsmål, som Tommy Bunch-Nielsen besvarede i udsendelsen om tagterrasser hos Phønix Tag Materialer.

Udover at være civilingeniør og direktør i Bunch Bygningsfysik, med specialisering i bygningsfysik og særligt fugttekniske forhold, har Tommy Bunch-Nielsen forfattet et kapitel om tagterrasser til PTM- anvisningerne. Han kan derfor med god vilje kalde sig for ekspert i projektering af tagterrasser.

”Der er en stigende interesse for at etablere tagterrasser både på nye og eksisterende byggerier. Vi bygger tættere og tættere, og derfor vil man gerne udnytte taget til at skabe uderum. Derfor kommer der tagterrasser på både offentlige og private byggerier – det gælder for eksempel boligbyggerier, administrationsbyggerier, plejehjem og hospitaler. Alle steder prøver man at udnytte tagene til opholdsarealer,” fortæller Tommy Bunch-Nielsen i starten af udsendelsen og fortsætter:

”I mange byggerier er det tagterrasser, som udgør tagkonstruktionen – og de er belastet på en helt anden måde end almindelige tage. Derfor stilles der særlige krav til projekteringen, da fejl og mangler kan føre til utætheder som er svære at lokalisere under terrasseopbygningen. Netop derfor er det vigtigt for arkitekter og tekniske rådgivere at få styr på kravene til den grundlæggende opbygning og de specifikke detaljer i projekteringen og konstruktionen af tagterrassen.”

Sådan sikrer du en tæt tagterrasse med lang holdbarhed   

En for lav inddækningshøjde på grund af krav til  niveaufri adgang og manglende nødafløb fra tagterrassen som ofte udgør et ”badekar”. Det er ifølge Tommy Bunch-Nielsen de hyppigste fejl, som begås, når tagterrasser projekteres:  

”Det er vigtigt at opnå en tilstrækkelig inddækningshøjde og et korrekt fald for at sikre en tæt og lang holdbarhed af tagterrasser. Dertil skal man sikre, at der er nødafløb for at tage højde for effektiv vandafledning, så vandet ikke løber ind i huset, når afløbet stopper eller ved skybrug. Samtidig skal man sikre et korrekt materialevalg i både materialeisoleringsvalg og tagdækningsvalg.”

For at sikre en lang holdbarhed og tæthed af tagterrasser anbefaler Tommy Bunch-Nielsen at man tidligt under projekteringen tager højde for principper og kravene om:

  • En inddækningshøjde på minimum 150 millimeter fra vandafledende lag
  • Etablering af niveaufri adgang til tagterrassen
  • Korrekt fald mod afløb på minimum 1:40
  • Korrekt materialevalg (herunder isolering og tagdækning)
  • Sikring af nødafløb

Tagpap som materialeløsning til tagterrasser

Tagpap er ifølge Tommy Bunch-Nielsen en særligt velegnet materialeløsning til tagterrasser på grund af tykkelsen og robustheden:

”Tagterrasser er hårdt belastede, så det er vigtigt med en solid membran, og derfor er det specielt tagpap, vi bruger til terrasser. Membraner i ét lag har en tykkelse på cirka 1-2 millimeter, og det er derfor nemt at komme til at lave huller i folien, hvis håndværkerne eksempelvis taber en flise. To-lags tagpap har en tykkelse på 8 millimeter og er mere solidt, så det er helt klart den foretrukne løsning,” fortæller han og fortsætter:

”Der er mange uddannede folk, som kan arbejde med tagpap, og det er en sikker løsning, fordi vi har en håndværksmæssig praksis for, hvordan man løser detaljerne.”

Anvisninger til fagfolk med interesse for projektering af tagterrasser

Tommy Bunch-Nielsen anbefaler flere gode anvisninger på markedet, som arkitekter og tekniske rådgivere med fordel kan gøre brug af ved projektering af tagterrasser. Som ekspert på området har han selv forfattet flere af de afsnit, der gennemgår principperne for tagterrasser. Han anbefaler blandt andet:

  • BYG ERFA-blad om hovedprincipperne for tagterrasser
  • BYG ERFA-blad om nødafløb
  • Træ 74 i træinformation
  • Afsnittet om tagterrasser i PTM-anvisningerne (link til afsnittet)

Se hele udsendelsen her, hvor Tommy Bunch-Nielsen medvirker i Tagkanalen for Phønix Tag Materialer.