Adjungeret professor

Tommy Bunch-Nielsen blev 12. dec. 2013 udnævnt til adjungeret professor på Statens Byggeforskningsinstitut/ Aalborg Universitet.

Tommy Bunch-Nielsen vil indgå i forskningsprojekter og deltage i udarbejdelse af nye anvisninger på SBi

Se nærmere på www.sbi.dk.