Kursus: Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygninger

Den 18. januar 2017 kl. 9-16 kan du få viden om den omstændige procedure, der finder sted, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres.

Kurset indledes med tre oplæg, der giver dig værktøjerne til at forstå og håndtere de overordnede udfordringer ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Derudover bliver du opdateret på anvendelige redskaber, som er nødvendige i en dialog med projektgruppen og myndighederne.

På kurset vil direktør i Bunch Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, holde et oplæg om den teknisk korrekte energirenovering. Her kan du blive klogere på de største risici ved energirenovering, og hvordan de minimeres. Han vil også fortælle om, hvordan man finder de teknisk korrekte løsninger i forbindelse med renoveringen af en fredet og bevaringsværdig bygning.

Kurset henvender sig primært til konstruktører, ingeniører, arkitekter, energirådgivere, myndigheder, bygherrer, udviklere, entreprenører, håndværkere og bygningsejere. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en basal viden om energirenoveringer.

Du bliver i høj grad inddraget i kurset og skal blandt andet medbringe få billeder og en kort beskrivende tekst om en fredet eller bevaringsværdig bygning, som du finder interessant. På kurset diskuteres det i fællesskab, hvilke byggetekniske løsninger der passer bedst til at sikre, denne bygnings værdi i forbindelse med en renovering.

Med kurset vil du være bedre rustet teoretisk, metodisk og praktisk i forhold til, hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden de mister deres særegne.

Tilmeld dig via kurset via Byggecentrum.