Kursus: Projektgranskning

Find fejlene før du bygger. Udbedring af svigt, fejl og mangler koster årligt bygherrer og byggeriets aktører et beløb i milliardklassen. Disse udgifter kan i mange tilfælde reduceres, hvis projekterne granskes mere effektivt, inden byggeriet sættes i gang.

Deltag i Byggecentrums kursus om projektgranskning, der er en væsentlig del af kvalitetssikringen af et byggearbejde. Det finder sted den 25. januar 2017 kl. 9.00-12.45 hos Pfizer i Ballerup.

Kurset henvender sig til rådgivere og bygherrer, der enten skal foretage projektgranskninger eller drage nytte af granskningen. Deltagerne rustes til at gennemføre ekstern projektgranskning af byggeprojekter og får vigtige kompetencer til at hjælpe bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri.

Ekstern granskning foretages af en person, der hverken direkte eller indirekte har deltaget i projekteringen. Formålet med den eksterne granskning er at komme med anbefalinger til projektet samt påpege forhold, som bør undersøges nærmere. Fordelen ved dette er, at fejl kan findes, før der bygges. Dette optimerer arbejdsmiljøet, byggeomkostningerne og selve byggeprocessen.

Direktør i Bunch Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, er en af de tre undervisere, som blandt andet bidrager med et konkret eksempel på en sag, hvor projektgranskning havde været en fordel.

På kurset vil der også være en gennemgang af principperne i projektgranskningen med udgangspunkt i SBI-anvisningen 246 ”Granskning af byggeprojekter”. Der vil ligeledes være praktiske øvelser.

Læs mere om kurset Projektgranskning og tilmeld dig kurset via Byggecentrum.