Kursus: Håndtering af skimmelsvampesager

Få den nyeste viden om, hvordan man forebygger og bekæmper skimmelsvamp, når Byggecentrum holder kursus den 12. december 2016 kl. 9-16.30 i HUSET i Middelfart. Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, er kursusleder.

Under de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp opstå i bygninger. Mange ældre huse er disponeret for skimmelsvamp, som oftest skyldes ringe isolerede vinduer og vægge med kuldebroer. De kolde overflader øger risikoen for, at den fugtige luft sætter sig som kondens på indersiden af vinduer og ydervægge. Skimmelsvamp ses dog også i flere nye boliger. Det kan skyldes problemer med fugt fra byggematerialerne, som først forsvinder efter et halvt til et helt år.

Kurset er primært rettet mod bygherrer, boligselskaber, bygningssagkyndige i forsikringsbranchen samt administratorer, der alle kan komme i berøring med skimmelsvampesager. Kursets indhold er også relevant for entreprenører og rådgivere.

Tommy Bunch-Nielsen holder et oplæg, hvor der gives typiske eksempler på større skimmelsvampesager, herunder syn og skøn, genhusning og nedrivning. Derudover vil han fortælle om skimmelsaneringsprocessen, fx skimmelundersøgelser, udbud af skimmelsanering, styring og kvalitetskontrol, saneringsmetoder, slutrengøring af inventar og ventilationsrengøring.

På kurset vil du også blive udstyret med viden om skimmelsvampens vækststeder, ligesom du vil lære, hvordan ejendomme kan saneres.

Kurset gør deltagerne i stand til at håndtere skimmelsvampesager på en korrekt og professionel måde. Derudover kan du lære, hvordan du skal kommunikere med de implicerede parter.

Du kan tilmelde dig kurset om skimmelsvamp via Byggecentrum.