Tagdagen

Få den nyeste viden på tagområdet om blandt andet teknik og regler, når Byggecentrum holder kursus den 31. oktober 2016 kl. 9-17 i HUSET i Middelfart.

Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, og Per Bo Larsen, projektleder i Bunch Bygningsfysik, er blandt indlægsholderne på tagdagen.

“Taget er den vigtigste bygningsdel. Selv små dryp fra taget kan få folk til at gå i panik og træffe forkerte beslutninger om udbedringer. Det er derfor vigtigt, at der i byggeriet er stort fokus på tagets tæthed og fugttekniske funktion, så der ikke opstår kondensproblemer og skimmelsvamp. Siden skimmelsvampen blev “opdaget” i midten af 90’erne, har vi måttet stramme op på reglerne for tagdesign. Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på disse ændringer, hvad angår både ventilation og dampspærrens tæthed,” siger Tommy Bunch-Nielsen.

Temadagen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som skal vælge tagopbygning og tagbelægninger til nybyggeri og renovering.

Deltagerne får indblik i praktiske løsninger på aktuelle temaer, der omhandler tage. Formålet er at ruste deltagerne til at vælge de rette tagkonstruktioner og give inspiration til gode løsninger.

Tommy Bunch-Nielsen har et indlæg om grønne tage, hvor han bl.a. vil fortælle om fordelene, opbygning, tæthed, detaljer i form af fx inddækninger og afløb samt beplantning.

Per Bo Larsen sætter fokus på indbygning af præfabrikerede elementer, fx kviste, og giver et indblik i, hvad der skal indgå i projekteringen, hvordan man sikrer samlingen mellem element/kvist og tilstødende bygningsdele, samt hvad det er vigtigt at fokusere på i montagefasen.

På dagsordenen er også gældende regler og god praksis for dampspærrer, ventilation, isolering og lufttæthed ved nybyggeri og renovering, klimaskærm som energikilde, store isoleringstykkelser der kan medføre nye problemer og større risiko for skimmelvækst i tagene samt aktuelle emner som fx renovering af flade og rejse tage, glastage, p-dæk, montering af solceller, brandkrav, indbygning af kviste og udnyttelse af tagetager.

Læs mere om tagdagen og tilmeld dig kurset via Byggecentrum.

groent-tag-paa-8-tallet-i-oerestad