Branddagen 2016

Vil du gerne have den nyeste viden inden for brand og byggeri? Så kan du torsdag den 13. oktober deltage i Byggecentrums ”Branddagen 2016”, der finder sted i HUSET i Middelfart kl. 9-16.30.

Her har Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, et indlæg om fugttekniske forhold i tagkonstruktioner med strå.

Branddagen giver konkret viden om de tre nye tillæg til ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” fra 2016, som vil ændre hvordan bygninger i fremtiden kan brandsikres. Disse tillæg definerer nemlig nye retningslinjer for, hvordan man i fremtiden vil brandsikre høje huse, industribyggeri og højlagre samt mere specifikke problemstillinger som krav til kabler og stråtage.

Målgruppen for ”Branddagen 2016” er arkitekter, konstruktører og ingeniører, som arbejder med design af brandsikre bygninger og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter samt byggesagsbehandlere, der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig via Byggecentrum.