Oplæg om vindspærreplader på Bygningsfysikdagen

På Bygningsfysikdagen 2017 i København den 10. maj forklarer Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik og TOR’s sekretariat, hvilke vindspærreplader man skal bruge i stedet for MgO-plader.

Den udstrakte anvendelse af magnesiumoxidbaserede vindspærreplader (såkaldte MgO-plader) i perioden 2007 til 2015 har medført mange alvorlige problemer, fordi pladerne suger fugten til sig og på den måde fremmer korrosionen i hele bygningens konstruktion. Intet er dog så dårligt, at det ikke er godt for noget.

Undersøgelser af problemerne med MgO-pladerne har bidraget med vigtig ny viden om fastgørelsesmekanismer og den praktiske virkning af forskellige monteringsmetoder for vindspærreplader.

På Bygningsfysikdagen 2017 i København den 10. maj fortæller Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik om den nye viden og om, hvilke vindspærreplader vi skal bruge i stedet for MgO-plader.

Erfaren bygningsfysiker
Civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen er ud over at være direktør i Bunch Bygningsfysik også sekretariatschef i TOR (Tagpapbranchens Oplysnings Råd) og en meget erfaren herre inden for dansk bygningsfysik.

Oprindeligt er Tommy Bunch-Nielsen uddannet statiker og har gennem mere end 40 år været rådgivende ingeniør inden for bygningsfysik. Siden 2013 tillige adjungeret professor på SBi ved Aalborg Universitet København, hvor han underviser på Master i Bygningsfysik, der er en toårig videreuddannelse for professionelle bygningsfysikere.

Bygningsfysikdagen
Bygningsfysikdagen holdes i samarbejde mellem IDA Bygningsfysik, BYG-ERFA og SBi ved Aalborg Universitet København.

På bygningsfysikdagen deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden på området. Målgruppen for bygningsfysikdagen er alle, der arbejder med at skabe bedre byggeri, særligt med hensyn til energiforbrug, fugt og indeklima.

Fugtsikre facader
Årets tema er fugtsikre facader, hvor vi kommer omkring så forskellige, aktuelle bygningsfysiske emner som dampspærrer, trykprøvning, vindspærrer, lette facadeelementer, solafskærmninger, tyndpuds, brandsikkerhed og forventede ændringer i BR18.