Specialister går sammen for at spare byggerier for byggeskader

Nye materialer, høje krav til energieffektivitet og stor kreativitet i udformningen af bygninger udfordrer både arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Alle byggeriets aktører efterspørger i stigende grad sparring og rådgivning fra specialister i bygningsfysik. Derfor udvider Bunch Bygningsfysik nu partnerkredsen til at tælle i alt fem specialister inden for bygningsfysik og tæthed i klimaskærmen.

”Mange arkitekter og ingeniører tager fat i os, inden byggeriet går i gang, så vi kan tage problemerne i opstartsfasen, få byggestandarden op og minimere skaderne i fremtiden,” siger Tommy Bunch-Nielsen, direktør og stifter af Bunch Bygningsfysik, der hjælper rådgivere, entreprenører og private med projektgranskning ved nye byggesager og udbedring, når skaderne er sket.

Denne hjælp fra specialister i bygningsfysik og bygningers klimaskærm efterspørges i stigende grad og giver travlhed hos Bunch Bygningsfysik, der nu udvider partnerkredsen med yderligere fire specialister på hvert sit byggetekniske felt.

Et af de arkitektfirmaer, som trækker på specialisterne i Bunch Bygningsfysik, er 3XN:

”Det er vores ansvar, at vi får beskrevet og udbudt alt om tage og facader på den rigtige måde. Vi har erfaring fra mange projekter og sidder inde med stor viden, men mange af de ting, vi laver, kan være komplekse geometrier, som man ikke bare kan slå op i en bog. Der har vi brug for eksperter,” forklarer Torsten Wang, arkitekt i 3XN, og fortsætter:

”Vi har gjort det til en praksis på flere af vores projekter, at vi så tidligt som muligt inddrager specialisterne fra Bunch Bygningsfysik, fordi vi har brug for deres ekspertviden om bl.a. tagkonstruktioner og facader. Sammen drøfter vi, hvilke løsninger der vil være bedst, ligesom vi i udførelsen har dem med på sidelinjen, så vi kan give entreprenørerne de bedste forudsætninger for at levere det bedste resultat.”

Små fejl og forkerte materialer kan være alvorlige
Byggeskader opstår oftest, når man kommer til at vælge uheldige materialer, en uheldig dimension eller en uheldig løsning et sted i byggeriet. Selv små fejl kan udvikle sig alvorligt, fordi de ofte vil påvirke andre dele af bygningens konstruktion og i sidste ende kan få betydning for bygningens energieffektivitet og holdbarhed.

For at imødegå disse fejl inddrager flere og flere rådgivere, entreprenører og bygherrer en kreds af specialister i byggeteknik, som har dybdegående teoretisk og teknisk viden kombineret med praktisk erfaring inden for særlige områder og kan rådgive om valg af de rigtige materialer, metoder, konstruktioner og løsninger.

Specialister bliver partnere
Nu har Bunch Bygningsfysik samlet et team af landets bedste specialister inden for bygningsfysik og tæthed af bygningers klimaskærm, og disse specialister er nu optaget i partnerkredsen i virksomheden.

”Vi er alle meget nørdede, og vi er drevet af en nysgerrighed og en passion for at være med til at hjælpe rådgivere, entreprenører og bygherrer til at få det bedste resultat. Det kan vi ofte ved at påvirke detaljer i de forskellige løsninger,” siger Per Bo Larsen, der er projektleder og en af de nye partnere i Bunch Bygningsfysik.

Foruden Per Bo Larsen og direktør Tommy Bunch-Nielsen tæller partnerkredsen i Bunch Bygningsfysik nu også Svante Emtoft, Jonas Kolbe og Bjørn Malskær. Alle partnere har arbejdet sammen i en årrække og har hver især forskellige baggrunde og spidskompetencer inden for bl.a. træ-, tyndplade- og tagkonstruktioner, facader, statik, fugt, varmeteori, skimmelsvamp og miljøfarlige stoffer.

Styrke rådgivningen i byggeteknik
”Det har længe ligget i kortene, at vi skulle etablere et partnerskab for at styrke og fremtidssikre Bunch Bygningsfysik og vores rådgivning. Jeg vil gerne holde på ekspertisen i virksomheden og er glad for at få en yngre generation af byggetekniske specialister med i ejerkredsen, så vi fortsat kan sikre de danske byggerier og levere bygbare og totaløkonomiske løsninger,” forklarer Tommy Bunch-Nielsen.

Forberede generationsskiftet
Medejerskabet har stor betydning for de fire nye partnere og er første skridt på vejen mod et fremtidigt generationsskifte.

”Tommy har været min mentor i mange år, jeg kender ham rigtig godt og værdsætter hans faglighed. Vi har længe talt om, at der var mulighed for, at jeg kunne blive partner, og det tiltalte mig. Jeg er glad for at være en del af ledelsen nu, så jeg kan være med til at udvikle firmaet og vores kompetencer. Vi skal fortsat skabe vækst og hjælpe arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som ikke besidder vores specialistviden,” siger Svante Emtoft, projektleder og partner i Bunch Bygningsfysik.

Titlen som partner er også et stort skulderklap for Jonas Kolbe, der til sommer kan bryste sig af at være master i Bygningsfysik fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet i København.

”Det er rigtig rart at blive anerkendt for sine kompetencer og sit arbejde, og det giver noget ekstra motivation at få ejerskab og blive mere involveret i den virksomhed, man arbejder i.”

Ifølge Bjørn Malskær, projektleder og partner i Bunch Bygningsfysik, har det været en stor motivationsfaktor at indgå i den nye partnerkreds sammen med de andre specialistrådgivere:

”Vi er rigtig gode til at dele vores viden med hinanden, og vi hjælper hinanden med at blive klogere og endnu bedre. Vi arbejder med et nicheområde, og vores viden efterspørges mere og mere. Jeg ser lyst på fremtiden for Bunch Bygningsfysik.”