Category: Nyheder

MgO-pladers tekniske og juridiske konsekvenser

Deltag i MgO-arrangement, som IDA Syn og Skøn står bag: Der er brugt omkring en million kvadratmeter MgO-plader som vindspærre i dansk byggeri fra 2010 til 2015, og de skal alle udskiftes med andre vindspærreplader. Udgifterne til dette bliver omkring to mia. kroner, men hvem skal betale – rådgivere, entreprenører, leverandører eller bygherrer? De første

Læs mere

Fokus på fugt og fejl i byggeriet

Ejerforeningen til 56 nybyggede boliger fik mistanke om fejl i byggeriet og tilkaldte Bunch Bygningsfysik for at skabe ro blandt beboerne og få eventuelle fejl dokumenteret. Tryk Læs mere for hele artiklen fra BYG-TEK

Læs mere

Kursus: Håndtering af skimmelsvampesager

Få den nyeste viden om, hvordan man forebygger og bekæmper skimmelsvamp, når Byggecentrum holder kursus den 6. november 2017 kl. 9-16.30 i HUSET i Middelfart. Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, er kursusleder. Under de rette vækstbetingelser kan skimmelsvamp opstå i bygninger. Mange ældre huse er disponeret for skimmelsvamp, som oftest skyldes ringe isolerede vinduer

Læs mere

Temadag om skader forvoldt af MgO-plader

Torsdag den 14. september fra kl. 9.00-16.30 kan du få viden om håndtering af sager med skader, der er forvoldt af MgO-plader, når Forsikringsakademiet afholder temadag på Rungstedgaard. Hør blandt andet indlæg af civilingeniør og direktør i Bunch Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, der i sin tid opdagede problemerne med MgO-pladerne. I løbet af juni måned forventes det,

Læs mere

Kursus: Fugt i bygninger

Vil du sikre din bygning mod fugtskader, er der værdifuld hjælp at hente, når Byggecentrum afholder kurset “Fugt i bygninger”. Det finder sted over to dage den 23.-24. oktober 2017 i HUSET i Middelfart. Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger og kan give problemer med nedbrydningen af materialer samt øge risikoen for

Læs mere

Første principielle MgO-sag afgjort

Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 afgjort den første principielle sag om placering af ansvaret for brug af MgO-vindspærreplader. Den almene bygherre har anlagt sag mod entreprenør og rådgivere med påstand om, at de skal dække omkostningerne til udskiftning af pladerne og udbedring af de skader, pladerne har forårsaget. Første principielle afgørelse af MgO-sag

Læs mere

Kursus: Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygninger

Den 28. august 2017 kl. 9-16 kan du få viden om den omstændige procedure, der finder sted, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres. Kurset indledes med tre oplæg, der giver dig værktøjerne til at forstå og håndtere de overordnede udfordringer ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Derudover bliver du opdateret på

Læs mere

Oplæg om vindspærreplader på Bygningsfysikdagen

På Bygningsfysikdagen 2017 i København den 10. maj forklarer Tommy Bunch-Nielsen fra Bunch Bygningsfysik og TOR’s sekretariat, hvilke vindspærreplader man skal bruge i stedet for MgO-plader. Den udstrakte anvendelse af magnesiumoxidbaserede vindspærreplader (såkaldte MgO-plader) i perioden 2007 til 2015 har medført mange alvorlige problemer, fordi pladerne suger fugten til sig og på den måde fremmer

Læs mere

Specialister går sammen for at spare byggerier for byggeskader

Nye materialer, høje krav til energieffektivitet og stor kreativitet i udformningen af bygninger udfordrer både arkitekter, ingeniører og entreprenører. Alle byggeriets aktører efterspørger i stigende grad sparring og rådgivning fra specialister i bygningsfysik. Derfor udvider Bunch Bygningsfysik nu partnerkredsen til at tælle i alt fem specialister inden for bygningsfysik og tæthed i klimaskærmen. ”Mange arkitekter

Læs mere

Kursus: Fugt i bygninger

Vil du sikre din bygning mod fugtskader, er der værdifuld hjælp at hente, når Byggecentrum afholder kurset “Fugt i bygninger”. Det finder sted over to dage den 19.-20. april 2017 i HUSET i Middelfart. Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger og kan give problemer med nedbrydningen af materialer samt øge risikoen for

Læs mere