Forfatter: Susan Christensen

Konferencen Byggeri + Materialer

Konferencen Byggeri + Materialer sætter fokus på 3 byggefaglige temaer på én dag: glas, facader og biogene byggematerialer. Få den nyeste viden om materialernes anvendelse samt indsigt i potentialer, udfordringer og produktudvikling. Læs mere om konferencen og tilmelding

Læs mere

Husk altid på fugtforholdene ved tagrenovering

Ventilationsforholdene skal være i orden, og man kan ikke redde en dårlig dampspærre med øget ventilation, lyder rådet fra Bunch Bygningsfysik. Læs hele artiklen i Byggeri+Arkitektur

Læs mere

Zak World of Façades

Tommy Bunch-Nielsen holder en præsentation med titlen “Vindspærrer i lette facader” på Zak World of Façades Danmark udgaven den 05. oktober 2022 i København. Se mere på facades.dk og linkedin

Læs mere

Bygningsfysikdag 2022

Bygningsfysikdag 2022 afholdes den 4. maj på Dansk Arkitektur Center i BLOX. Mød byggebranchens praktikere, beslutningstagere og forskere inden for bygningsfysik, og bliv klogere på den nyeste viden – i et bæredygtigt perspektiv. Se mere og tilmeld dig her

Læs mere

Video om Grønne tage

Jonas Kolbe, bygningskonstruktør, Master i Bygningsfysik, fortæller i videoen om tre vigtige områder, som den projekterende skal være særdeles opmærksom på. Hvad vil man i grunden bruge det grønne tag til, hvorfor etablerer man det i grunden? Hvordan sikrer man bedst mulig tætheden? Hvad gør man med grønne tage oven på ventilerede konstruktioner? (man ændrer

Læs mere

Ældre kældre får ofte fugtproblemer

I ældre bygninger er kældre sjældent sikret mod opstigende fugt, og det kan give problemer. Både fordi det kan give problemer med skimmelsvamp, og fordi kældre i dag bruges til formål, hvor fugt er et problem. Læs hele artiklen i Byens Boligforeninger.  

Læs mere

Efterisolering af gavle kan give fugtproblemer

Når etageejendomme får efterisoleret gavlene indvendigt, kan det give fugt- og skimmelproblemer og andre løsninger skal findes. Læs hele artiklen i Byens Boligforeninger.    

Læs mere

Video om Tagterrassen

Du skal særligt huske tre ting, når du projekterer tagterrasser. Inddækningshøjden Ventilation ved træterrasser Nødafløb ved tagterrassen Se videoen på Tagkanalen her

Læs mere

Video om brandregler

Som rådgiver skal du kende kravene til en brandmæssig egnet tagdækning, når du projekterer, ellers risikerer man i værste fald at skulle lave tagdækningen om. Se videoen på Tagkanalen om brandregler her

Læs mere

Fugt i kælderen kan koste dyrt

Fugtproblemer i kældrene i danske ejendomme er et stigende problem, og det kan ende med at koste dyrt, hvis det ikke udbedres i tide. Derfor er det vigtigt at opdage fugt tidligt og finde den rigtige løsning, hvis ikke problemet skal sprede sig i hele ejendommen.

Læs mere