Kursus: Fugt i bygninger

Vil du sikre din bygning mod fugtskader, er der værdifuld hjælp at hente, når Byggecentrum afholder kurset “Fugt i bygninger”. Det finder sted over to dage den 23.-24. oktober 2017 i HUSET i Middelfart.

Fugt er den hyppigste årsag til skader i bygninger og kan give problemer med nedbrydningen af materialer samt øge risikoen for skimmelsvampe. Fugten kan blandt andet stamme fra byggefugt, opstigende grundfugt, utætheder i badeværelser og tage og forkert udførte konstruktioner.

Kurset ”Fugt i bygninger” henvender sig til byggeteknikere, arkitekter og ingeniører med flere som skal tage stilling til fugttekniske udfordringer ved projektering, tilsyn eller tilstandsvurderinger.

Direktør i Bunch Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, er blandt oplægsholderne på kurset. Han vil fortælle om beregning af fugt- og temperaturforhold (inklusiv MATCH), måleinstrumenter og metoder, fugt og krybekældre, tagkonstruktioner, skimmelsvamp, facader, fuger og vinduer samt skråtage.

På kursusdagen bliver der vist praktiske eksempler på løsningen af fugttekniske opgaver i blandt andet kældre, gulve, tage, badeværelser og skimmelsager. Du vil også få viden om, hvordan problemer med fugt kan forebygges, og hvordan skader kan afhjælpes.

Fugtkurset giver dig en indgående indsigt i fugttekniske forhold, som vil gøre dig bedre rustet til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

Læs mere om kurset og tilmeld dig via Byggecentrum.