Første principielle MgO-sag afgjort

Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 afgjort den første principielle sag om placering af ansvaret for brug af MgO-vindspærreplader. Den almene bygherre har anlagt sag mod entreprenør og rådgivere med påstand om, at de skal dække omkostningerne til udskiftning af pladerne og udbedring af de skader, pladerne har forårsaget.

Første principielle afgørelse af MgO-sag