Temadag om skader forvoldt af MgO-plader

Torsdag den 14. september fra kl. 9.00-16.30 kan du få viden om håndtering af sager med skader, der er forvoldt af MgO-plader, når Forsikringsakademiet afholder temadag på Rungstedgaard. Hør blandt andet indlæg af civilingeniør og direktør i Bunch Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, der i sin tid opdagede problemerne med MgO-pladerne.

I løbet af juni måned forventes det, at der afsiges en kendelse af Voldgiftsnævnet, som i et vist omfang forventes at afklare nogle af de mange juridiske problemstillinger ved skader forvoldt af MgO-plader. Det er dog langt fra alle problemstillinger, der vil blive afklaret med den kommende kendelse.

Derfor afholder Forsikringsakademiet en temadag, hvor de tekniske og juridiske problemstillinger om skader forvoldt af MgO-plader, både de byggeretlige og de forsikringsretlige, vil blive præsenteret, drøftet og vurderet – særligt i lyset af Voldgiftsnævnets kendelse.

På temadagen vil der blandt andet være oplæg om:

 • De tekniske problemer ved MgO-pladerne
 • Hvordan kan/bør skaderne udbedres?
 • Hvornår blev problemet kendt eller burde være blevet kendt?
 • De entrepriseretlige aktørers ansvar
 • Dækningen på de relevante ansvarsforsikringer
 • Dækningen af de relevante bygningsforsikringer

Foredragsholdere og ressourcepersoner:

 • Seniorforsker Erik Brandt – Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
 • Direktør og civilingeniør, Tommy Bunch-Nielsen – Bunch Bygningsfysik
 • Advokat Klaus Rasmussen – Alm. Brand
 • Advokat Klaus Kastrup Larsen – Husen Advokater
 • Advokat Simon Heising – Nexus Advokater

Målet med temadagen er at skabe et forum for diskussion og problemløsning på et specialiseret niveau på baggrund af oplæg om konkrete problemstillinger og retspraksis.

Temadagen er således tænkt som et fagligt input, der især henvender sig til forsikringselskaber samt advokater og øvrige rådgivere, der på et praktisk plan yder vejledning på området.

Kurset er målrettet mod følgende deltagere:

 • Sagsbehandlere og specialister i forsikringsselskaber
 • Ledere i forsikringsselskaber
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • Advokater og advokatfuldmægtige*
 • Risikokoordinatorer
 • Håndværkstaksatorer
 • Risk Managers
 • Entreprenører og bygherrer
 • Arkitekter

Se programmet for temadagen om håndtering af sager vedrørende MgO-plader i forhold til de relevante ansvars- og kaskoforsikringer.

Pris og tilmelding

Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 4.350 kr. ekskl. moms og for øvrige 4.880 kr. ekskl. moms. Tilmelding er bindende, og der fremsendes faktura. Kontakt Forsikringsakademiet, hvis du ønsker at deltage i temadagen om skader forvoldt af MgO-plader.

Eventuelle telefoniske forespørgsler kan rettes til Kurt Christensen på tlf. 4516 5290.

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at temadagen opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.